Πολιτισμός του Telsto


* Εξυπηρέτηση Η εξυπηρέτηση πελατών είναι η βασική αξία της εταιρείας μας, τα σχόλιά σας θα είναι το σημείο αναφοράς μας για να σας υποστηρίξουμε καλύτερα.

* Απόκριση Ως εταιρεία, πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι για τον πελάτη μας, για τους υπαλλήλους μας, για τους μετόχους, για την κοινωνία αλλά και για τους εαυτούς μας.

* Καινοτομία Να είστε καινοτόμοι των προϊόντων και της τεχνολογίας μας, της επιχειρηματικής λειτουργίας, της ενημέρωσης των υπηρεσιών κ.λπ.

αυτό που πιστεύουμε